Skip to content

 

Stephanie Ersfeld-Friedenstab

Stephanie Ersfeld-Friedenstab

Advokátka Ersfeld-Friedenstab působí od roku 1997 jako odborná advokátka pro rodinné právo a mediaci a disponuje dlouholetými zkušenostmi v poradenství, mimosoudním a soudním zastupování v oblasti civilního práva. Její další odborné zaměření kromě rodinného je právo dědické. Dále je certifikovanou mediátorkou.


Advokátka Ersfeld-Friedenstab je členem mimo jiné v Německém advokátním sdružení (Deutscher Anwaltverein) Advokátním sdružení města Kolín nad Rýnem (Kölner Anwaltverein) a sdružení Německý sněm soudnictví rodinného práva (Deutscher Familiengerichtstag e.V.). Deutschen Anwaltverein, Kölner Anwaltverein und als Mitglied im Deutschen Familiengerichtstag e.V. aktiv.

VERNY & DAUSES JSOU MIMO JINÉ ČLENY V

CS