Skip to content

 

Logo znamení

COMPLIANCE

Profesor Verny vedl četná interní compliance šetření k různým tématům jak ve vedoucí pozici tak i ve spolupráci s místními compliance kancelářemi a kolegy z oblasti interní revize. Jedno ze nejdůležitějších zaměření bylo implementace a trvalé zlepšování systému managementu compliance v nových členských zemích Evropské unie střední a jihovýchodní Evropy.


Nadto disponuje zvláštními znalostmi a zkušenostmi v poradenství ohledně prevence praní špinavých peněz.


Profesor Verny je jako certifikovaný Chief Compliance Officer členem v Německém compliance institutu DICO e.V. (Deutschen Institut für Compliance-DICO e.V.) a České compliance asociace ČAC.

 

Explicitní zkušenosti

v oblasti good governance, compliance a praní špinavých peněz

CS