Skip to content

 

Prof. Dr. univ. Arsène Verny

Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S.

Profesor Verny vedl po úspěšném ukončení studia německého, evropského a mezinárodního práva, ekonomie a evropských studií v letech 1993 - 2001 pražskou pobočku mezinárodní advokátní kanceláře Gaedertz Rechtsanwälte (dnes známá pod jménem CMS Hasche Sigle).


Profesor Verny disponuje dlouholetými zkušenostmi v poradenství a zastupování podniků, svazů a veřejných institucí v oblasti mezinárodního a supranacionálního hospodářského práva, mezinárodních rozhodčích řízení a zastupování před národními a evropskými soudními dvory. V oblasti německého práva se profesor Verny specializuje mimo jiné na obchodní a společenské právo, soutěžní právo, hospodářské soukromé právo a distribuční právo.


Z pověření Evropské komise byl v pozici Principal Advisor zodpovědný v rámci rozšíření východu za aplikaci acquis communautaire do národních právních řádů. Po své dlouholeté činnosti jako Jean Monnet Profesor pro evropské právo, řádný profesor a rovněž honorární a hostující profesor na různých evropských univerzitách vyučuje profesor Verny nyní jako honorární profesor na renomované Dunajské univerzitě v Kremsu v Rakousku inovativní specializaci „Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích“ (International Dispute Resolution). Mimo jiné působí jako externí znalec pro státní instituci pro mezinárodní vzdělávací programy DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).

VERNY & DAUSES JSOU MIMO JINÉ ČLENY V

CS