Skip to content

Logo znamení

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Naše zaměření v rámci národního a mezinárodního hospodářského práva:

 • německé, evropské a mezinárodní hospodářské a procesní právo
 • obchodní a společenské právo
 • soutěžní právo
 • hospodářské právo soukromé a procesní právo soukromé
 • distribuční právo
 • národní a mezinárodní rozhodčí řízení
 • řešení mezinárodních konfliktů (International Dispute Resolution)
 • obchodní právo České republiky a Slovenské republiky


Dále disponujeme ve Spolkové republice Německo dlouholetými zkušenostmi a kompetencemi v následujících oblastech:

 • rodinné právo
 • dědické právo
 • mediace


Naše pracovní řeči jsou německý, anglický, francouzský, český, slovenský a ruský jazyk.

Naše právní poradenství v

národním, evropském a mezinárodním obchodním právu

CS