Skip to content

 

Logo znamení

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Různé metody, které jsou k dispozici pro mimosoudní řešení konfliktů a sporů stran mimo působení státních soudů, se stávájí v rámci globalizace stále důležitějšími. Rozhodčí soudnictví a alternativní formy řešení sporů patří v dnešní době ke klíčovým kompetencím mezinárodně činných advokátních kanceláří.


Profesor Verny působí již přes 20 let jako rozhodčí soudce v mezinárodních řízeních u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze a zároveň v Německém institutu pro rozhodčí soudnictví DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtbarkeit DIS). tätig.


V době od roku 2000 do konce 2015 vedl jako předseda Stálé rozhodčí centrum ve Sdružení českých podniků v Německu VTUD e.V. (Vereinigung tschechischer Unternehmen in Deutschland VTUD e.V.) se sídlem v Berlíně, Drážďanech a Praze. Od roku 2001 je držitelem profesury na Dunajské univerziitě v Kremsu v Rakousku (Donau-Universität Krems), aktuálně v oblasti Arbitration & Dispute Resolution.

Naše odborné znalosti

ve vnitrostátním a mezinárodním rozhodčím řízení, včetně alternativního řešení sporů

CS